Vervanging voor een smoorspoelIn bijna iedere voeding komt wel een smoorspoel voor en dat is niet zonder reden. De eerste reden is het beperken van de laadstroom van de buffer elco en de tweede reden is het onderdrukken van rimpel op de voedings spanning. Als de laadstroom niet op een of andere manier beperkt wordt dan komen vooral in de hedendaagse buizen versterkers met grote buffer elco capaciteiten enorme stromen voor. Een buffer elco van 500uF is geen bijzonderheid, en als die bij het inschakelen wordt geladen dan zijn de stromen hoog. Zo hoog zelfs dat een 2A netzekering er zonder problemen aan kan bezwijken, ik heb ooit dagen zitten puzzelen waarom een zekering iedere keer weer overleed. Een grote smoorspoel met veel zelfinductie beperkt de laadstroom in een voeding met choke input. Meestal wordt deze constructie niet toegepast omdat de uitgangsspanning met een dergelijk filter opbouw lager is dan met een CLC filter. Om toch de laadstroom te beperken heb ik een andere oplossing gevonden, namelijk een simpele stroom begrenzing. Maar de filterwerking van een smoorspoel bood dat niet en dus was de stroom begrenzing nog niet een vervanging voor een smoorspoel. Vaak zit kwaliteit verborgen in een simpele opbouw en dat is hierbij zeker het geval. De sroom begrenzing is iets aangepast en in het geval de stroom niet de limiet waarde overschrijd dan gedraagd de schakeling zich als gyrator ofwel een gesimuleerde zelfinductie. We vangen zo twee vliegen in een klap: de laadstroom is begrensd en tevens hebben we de afvlakkende werking van een zelfinductie. Enige is dat de MOSFET waar de stroom doorheen gaat wel gekoeld moet worden, ik schroef die normaliter met een isolatie plaatje en dito ringetje op het chassis en dat bied uitstekende koeling. Omdat dergelike MOSFETS heel goede hoogfrequent eigenschappen hebben moet alles wel compact gebouwd worden om HF instabiliteit te voorkomen, anders is een 1k weerstand direct naar de gate van de MOSFET een eerste vereiste om de zaak in bedwang te houden. Deze weerstand moet dan nauurlijk wel direct en zo kort mogelijk aan de gate gesoldeerd worden, draadlengte is hier iets wat direct afgestrafd word.

Klick op het schema voor een grotere weergave.