Ten gevolge van de server crash zijn nog niet allebestanden en functies weer hersteld. Ik hoop dat binnen kort weer voor elkaar te hebben.

Beste Audio vriend(in),

Hartelijk welkom op mijn website.
Graag wil ik U wat vertellen over mijn muziek hobby. Deze hobby is lang geleden begonnen. Eigenlijk al toen in tientallen jaren geleden naar de MTS ging. Deze MTS had twee studie richtingen n.l. vliegtuigtechniek en elektronica. Mijn studie richting was elektronica maar toch is langzaam de interesse voor vliegtuig techniek toen wel gewekt. Deze interese is gebleven. Ik heb daar twee jaar elektronica mogen studeren waarna ik verder ging op de HTS van Rens & Rens in Hilversum. Mijn eerste audio project was zelfs nog voor de MTS periode en bestond uit een middengolf radio(tje) met een 12AT7, een dubbel triode. Een triode werd gebruikt als meegekoppelde detector en de andere triode moest voor luidspreker weergave zorgen. Alles naar eigen verzinsel. En . . . . het werkte warempel ook nog! Als luidspreker werd een PHILIPS AD5060M8 in een kastje gespijkerd om de zaak kompleet te maken. Enige tijd later volgde nog meer projecten zoals een versterker met een ECL82 daarna een balans versterker met 2 maal ECL82. Hierna deed stereo zijn intrede en konden beide ECL82's hergebruikt worden in een stereo versterker. Als bron werd een platenspeler met Ronnette piezo element gebruikt. Tijdens de toenmalige veelvuldige bouw activiteiten en een ongepaste overmoedigheid in mijn jeugdige jaren het ik regelmatig kennis gemaakt met de hoogspanning op mijn buizen creaties. Gelukkig heb ik het steeds overleefd, het had ook anders kunnen aflopen. Dergelijke spanningen zijn en blijven levensgevaarlijk. Door de schrik en het beter verkrijgbaar worden van de toenmalige wonderen van techniek 'transistor' geheten heb ik afstand genomen van de buizen. Een nieuw tijdperk brak aan.

Mijn eerste transistor knutsel bestond uit een MD voorversterker die nodig was omdat het Ronnette element vervangen werd door een AT66 MD element. Alles weer aangesloten op de stereo versterker met 2 maal ECL82 met daar achter per kanaal een kastje met een AD5060M8. Al met al geen top installatie. De verbetering van piezo naar MD was minder merkbaar als gehoopt. De luidprekers werden vervangen door een twee weg systeem met een AD8065W8 en een Isophoon dome tweeter. Dit klonk al veel beter. Helaas kwamen de ECL82's wat spierballen te kort zodat ook deze plaats moesten maken voor modern transistor geweld. De 'aremluis versterker' ,ook wel 'poor mans QUAD' genoemd, uit elektuur moest zijn kwaliteiten gaan bewijzen. Voor mijn gevoel klonk het beter en vooral harder dan de ECL's deden. Ondertussen was ik beland op het internaat van Rens & Rens en werden er woeste pogingen ondernomen om mij wat kennis van elektronica bij te brengen. In de avond uren werd proef ondervindelijk vastgesteld of de zo juist geleerde techniek in de praktijk ook voldeed. De resultaten waren zeer wisselend. Wel heb ik in die tijd het ontbreken van dure uitgangs transformatoren en het gebruik van riant lage spanningen leren waarderen. Ondanks de toch langzaam weer klimmende spanning in mijn bouwsels vanwege de toenemende vraatzucht van de steeds weer 'betere' luidsprekers zijn de spanningen binnen de perken gebleven. Van alles heeft de revu gepasserd, van current dumping QUAD 405 achtig bouwsel tot een volledig symetrische MOSFET versterker. Zelfs de luidsprekers zijn regelmatig vervangen. Beginnend met genoemde 2 weg systeem tot een van de eerste ROGER's monitors met nog een BD139 als bas driver en multicel als supertweeter. Dit allemaal mogenlijk gemaakt door een zelfstandig inkomen. Maar wat er ook ontworpen en gebouwd werd, de tevredenheid was tijdelijk en de normen werden steeds weer een trede hoger geplaatst.

De buizen werden bij audiofielen weer geliefd. Aangezien ik met mijn laatste creaties voor mijn gevoel verbluffende resultaten bereikte kon ik de opmars van de buis niet begrijpen. Maar verhalen over het ultieme geluid uit buizen en mijn nieuwsgierigheid namen toe. Na verloop van tijd was mijn nieuwsgierigheid op een dusdanig niveau aangekomen dat ik voor mezelf deze 'onzin' maar eens moest gaan ontzenuwen. Er werden dan ook avonden doorgebracht met het bestuderen van internetsites over buizen versterkers. Het resultaat is averechts : de nieuwsgierigheid neemt alleen maar toe! De vele studies hebben mij ertoe gedreven om ook maar eens een buizen versterker te bouwen. En het moest natuurlijk iets zijn met voldoende vermogen en een audiofiel kwaliteits stempel. Mijn keuze viel op een push - pull versterker met KT88's in klasse A met een gespierde driver in de hoedanigheid van een ECC99. De beschrijving van wat het uiteindelijk na veel wikken en wegen geworden is vind u ook op mijn site. Omdat mijn huidige luidspreker systeem mogelijk niet de vriendelijkste is voor een versterker heb ik besloten om tegelijkertijd ook maar een set speakers te bouwen. De keus daarvoor is gevallen op de ARIEL van Lynn Olson, echter met de nodige modificaties. Deze bestaan uit een met AJHorn gesimuleerde kast met iets andere afmetingen, een andere tweeter en dus een ander filter. Over dit project zal ik op deze site nog een en ander toevoegen.

Mocht u na aanleiding van wat U hebt gelezen, mij een email willen sturen, dan zou ik dat zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke muzikale groeten,

Dalojan

Terug naar AF